Fiscale voordelen stoelmassage

Werkkostenregeling belastingdienst en stoelmassage

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag de werkgever personeel tot een maximum van 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijf breed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als een Arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers.

Er zijn hiervoor wel regels:

Een stoelmassage op het werk is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • De werkgever heeft een Arbo plan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Deze regels komen overeen met de huidige regeling voor stoelmassage op de werkplek. Voor bedrijven die daar nu gebruik van maken verandert er (wat de stoelmassage betreft) dus eigenlijk niets met de komst van de Werkkostenregeling.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de site van de Belastingdienst, zoek op Arbovoorzieningen op de werkplek (werkkostenregeling) voor de juiste pagina. Link op 22-11-2014 voor overzicht nihil waarderingen.

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever

Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting.

De tarieven van de stoelmassage zijn afhankelijk van de omvang en het type stoelmassage dat gewenst is.

BTW Stoelmassage aftrekbaar

Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker

Werkgevers kunnen medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van de organisatie.

Gedeeltelijke betaling door de medewerker

Naast een volledige vergoeding, bestaat ook de mogelijkheid een gedeelte van de stoelmassages door de medewerkers zelf te laten betalen. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid echter de nodige eisen.

 

Bron: https://www.doenccg.nl/fiscale-voordelen-stoelmassage-op-het-werk/